Deze site is vooral bedoeld voor inwoners van de gemeente De Bilt die interesse hebben in het Wmo beleid of de maatschappelijke ondersteuning vanuit het perspectief van de burger. Men vindt hier, naast enige informatie over de WMO Advies Raad De Bilt en interessante websites, ook de adviezen die zijn uitgebracht. Wilt u antwoord op individuele vragen, kijk dan onder het kopje Interessante websites of bel met het Sociaal Team MENS De Bilt (030-727 15 57).