De WMO Advies Raad De Bilt brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit. U vindt de adviezen per jaar gerangschikt. Naast adviezen brengt de Adviesraad ook jaarverslagen uit en stelt zij jaarplannen op.