Hans Voogt

Voorzitter


Ad van Zijl

vicevoorzitter


Marijke Drieenhuizen

Vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking


Danielle Janssen

Vertegenwoordiging van mensen met een functiebeperking


Bart van den Dolder

Vertegenwoordiging van de Kerken


Kees Floor

Algemeen lid


Fenny de Graaf

Ondersteuner
Post naar:
Wmo Adviesraad De Bilt
p/a Mw. M. Drieënhuizen
Secretaris
Koningin Julianalaan 29
3738 VA Maartensdijk