De leden van de adviesraad zijn continu bezig om zich te verdiepen in onderwerpen die vallen onder de Wmo of maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Op 1 januari 2015 zijn nieuwe wetten van kracht gegaan: de nieuwe Wmo, de Jeugdwet, Passend Onderwijs en de Participatiewet ( deze laatste twee wetten volgen wij maar hierover worden geen adviezen uitgebracht). In 2015 was de inzet om de overgang van taken van het Rijk naar de gemeente De Bilt zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het jaar 2016 is het jaar waarin veranderingen daadwerkelijk hun plek moeten gaan krijgen.

MENS De Bilt voert veel taken namens de gemeente uit: alle vragen over wonen, zorg, welzijn en werk kunnen gesteld worden aan het Sociaal Team. Daarnaast zijn zij projecten gestart rond vrijwilligers, mantelzorgers en bijvoorbeeld maatjes. Wij volgen die werkzaamheden.

De taak van de Wmo Advies Raad De Bilt is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders. Dit doen wij zonder last of ruggespraak, wij wikken en wegen en werken vanuit ons eigen inzet, inzicht en overtuiging.

De adviesraad zoekt in haar werkzaamheden samenwerking en onderhoudt contacten met anderen binnen de gemeente zoals bijvoorbeeld de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, MENS De Bilt, Woonstichting SSW en natuurlijk de wethouders en beleidsmakers.

In de regio Zuidoost Utrecht werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen om de benodigde professionele zorg in te kopen bij zorgaanbieders. Ook de Wmo Advies Raad De Bilt is hier actief bij betrokken.