De Wmo Advies Raad De Bilt is in 2007, gelijk met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), op initiatief van het college van burgemeester en wethouders opgericht. Deze adviesraad van het college is er om de belangen van alle burgers te behartigen die betrokken zijn bij maatschappelijke ondersteuning en jeugdzaken. Met name gaat het daarbij om jongeren, mensen met een beperking, kwetsbare burgers, allochtonen, senioren, mantelzorgers en vrijwilligers.

In 2015 is de wet vernieuwd en daarmee zijn veel taken van het rijk overgegaan naar de verschillende gemeenten. Het is één van de grootste stelselwijzigingen in de afgelopen 50 jaar. Helaas is niet al het geld dat gebruikt werd door het Rijk ook overgekomen naar de gemeenten. Het idee is dat gemeenten dichter bij de burgers staan en dat door vernieuwingen de zorg goedkoper kan worden gemaakt. Eén van de speerpunten van de nieuwe wet is dan ook dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen waarbij de gemeente indien nodig ondersteuning biedt. Eigen kracht en die van het netwerk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Naast de Wmo houdt de adviesraad zich sinds 2015 ook bezig met de transitie Jeugdzorg. Ook daarover is en wordt advies uitgebracht. De gemeente De Bilt is bezig om zoveel mogelijk verbindingen te leggen tussen Wmo, Jeugdwet, de Participatiewet, Wonen en Passend Onderwijs. Ook de Wmo Advies Raad beweegt daarin mee. De Wmo Advies Raad De Bilt staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en maakt gebruik van professionele ondersteuning. Onder het kopje contact ziet u hoe u met hen in contact kunt komen.